ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
นักศึกษาที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษา หากมีความประสงค์ สั่งตัดชุดครุย ผ่านทางมหาวิทยาลัย สามารถคลิ๊กดูรายละเอียดได้ที่นี่
ท่านอธิการบดี อาจารย์ ดร.กิตติ วงษ์ชวลิตกุล เข้าร่วมงานมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่1
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การประชุมวิชาการด้านมาตรฐานการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 ทักษะแห่งอนาคต : ความท้าทายของการศึกษาไทย ( Skills for the Future : Challenges for Thai Education) ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2562 Click เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการส่งผลงานเช้าร่วม
ด่วน! กำหนดการรับสมัคร ป.บัณฑิตฯ ปีการศึกษา 2561
การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ตามนโยบาลของรัฐบาลของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รายชื่อบัณฑิต และห้องซ้อมรับปริญญา
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา วันที่ 10 มกราคม 2561
ม.วงษ์ฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่45 รอบคัดเลือก
การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 5 แบบฟอร์มตอบรับ รูปแบบการส่งบทความ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดประชุมเชิงปฎิบัติการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อพัฒนาสุขภาพเกษตรกร
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
ตารางเรียนภาคฤดูร้อน/2559
ตารางสอบสำหรับหรับปีการศึกษา-2-255910-2-2560..
ขอเชิญชวนร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้..
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สาลินี_ลิขิตพัฒนะกุล ในโอกาสได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ประจำปี ๒๕๕๙..
เชิญชวน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ร่วม...โครงการนิติศาสตร์รำลึก 7 สิงหา...
ขอเรียนเชิญผู้มีความสนใจร่วมอบรม การจัดการความรู้ของคณะนิติศาสตร์...
ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล ร่วมนำเสนองานวันสหกิจศึกษาไทย...

อ่านข่าวทั้งหมด »


ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์และนักศึกษา

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์